SÕNAKUNSTI-JA LOOVMÄNGURING: „Sõbra suu“ 

Tegevuse eesmärk: Toetada rühma ühistegevuste kaudu laste eneseidentiteedi otsinguid. Silmast silma suhtlemine erinevatesse situatsioonidesse asetatuna tugevdab isiksust, muutes enesekindlamaks, vahetumaks, kaaslaste suhtes tähelepanelikumaks. Noored saavad juurde tubli annuse loovust ning osavust ennast väljendada.

Vanusegrupp: 7- 12 aastased. Asukoht: Tallinn

VÕTA ÜHENDUST!

MIDA LAPSED  ARVAVAVAD:

Ring on mulle andnud seda, et ma ei karda enam teistele oma arvamust öelda ning olen palju julgem. Meeldib jutu kuulamine, põnevad lood.

KIRKE 9 aastane

„Sõbra suu“ ring on mulle andnud seda, et mul on nüüd koolis paremad hinded ja lihtsam. Ka olen ringist saanud palju uusi sõpru.

HARRI 9 aastane

„Sõbra suu“ ring on mulle andnud palju uusi sõpru ja palju vahvaid mänge. Siin saab rääkida sellistest asjadest, mille jaoks kooli vahetundide ajal ei jää aega.

KASPAR 11 aastane